Links

Kadaster

Het Kadaster registreert vastgoed- en geografische informatie. Deze wettelijke taak borgt de rechtszekerheid: wat is van wie, waar lopen de grenzen.

De huurcommissie

Bent u het niet eens met uw verhuurder of huurder over huurprijs, onderhoud of servicekosten van de woning?

Ruimtelijke plannen

Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Waarderingskamer

Wij controleren of gemeenten de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren. Verder houden wij toezicht op de uitvoering van de Basisregistratie waarde onroerende zaken.

Home | Vastgoedjournaal - Actuele informatie over de vastgoedmarkt

Vastgoedjournaal beschikt over uitgebreide databases met ruime zoekmogelijkheden. Links vindt u de knop voor gebruikerstransacties met commercieel vastgoed vanaf 2010 en bij de rechterknop krijgt u toegang tot concrete adresgegevens en gedetailleerde informatie van vastgoedbedrijven.